Komunela d.o.o.

Tribje 2,
52470 UMAG - UMAGO

Tel: 052 743 - 297
Fax: 052 720 - 846


E-mail: info@komunela.hr
Web: www.komunela.hr

OIB: 06875741633


Radno vrijeme:
svakim radnim danom: 07:30 - 15:30
blagajna: 08:00 - 14:30

GPS :
+45° 25' 51.82", +13° 31' 20.06"


Dobrodošli

Komunela d.o.o. komunalno je poduzeće u stopostotnom vlasništvu Grada Umaga čija je primarna djelatnost organizacija naplate parkirališta, upravljanje stambenim zgradama, organizacija sajamskih manifestacija te organizacija dovršetka izgradnje Doma umirovljenika. U planu je i niz novih projekata koji će doprinijeti podizanju kvalitete svakodnevnog življenja naših građana.

Primarni nam je cilj svojim korisnicima osigurati pouzdano, trajno i kvalitetno pružanje naših usluga, a internet stranice će nam omogućiti da kroz dvosmjernu komunikaciju s građanima afirmiramo njihove dobre ideje, prijedloge i sugestije. Stoga Vas, dragi sugrađani, pozivamo da nam svojim primjedbama i eventualnim pohvalama pomognete u poboljšanju učinkovitosti kako bi sve usluge koje Vam pružamo bile što kvalitetnije.

 KOMUNALNE USLUGE  

NAPLATA PARKIRALIŠTA

 

   
Od 1995. godine ova je  djelatnost  usmjerena na izgradnju i održavanje zelenih površina u vlasništvu Grada Umaga, kao i pravnih osoba s područja Grada Umaga.   Većina gradova svijeta ima problem s potrebama parkiranja. Segment uličnog  parkiranja, koji je u pravilu u javnoj funkciji, omogućuje odvijanje boljeg života u gradu.  
       

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

 

PROJEKTI

 
   
Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište.  

Pri odabiru  lokacije Doma umirovljenika vodilo se računa o pristupačnosti kako njegovim korisnicima, tako i službama koje će omogućavati neometano i kvalitetno funkcioniranje.

 

 

Pročitano 78935 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art