ZAŠTITA PALMI OD NAMETNIKA

Palmin drvotoč (Paysandisia archon)  i  crvena palmina pipa (Rhynchophorus ferrugineus)  jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer uzrokuju potpuno propadanje biljke domaćina.  Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja (Phoenix canariensis), visoka žumara (Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma (Washington filifera) i niska žumara (Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei (visoka žumara), dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području (Istra)....

Više u priloženom PDF-u.

Pročitano 4062 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art