Javna nabava 2016

 

idencijski broj nabave:  01/16
Broj objave:  2016/S 002-0004221
Naslov:  Gorivo (dizelsko gorivo, motorni benzin)
Datum objave:  26.02.2016
  Poziv na nadmetanje

 
Pročitano 3541 puta

Obavijest

Objava popisa gospodarskih subjekata s kojima Komunela d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ovim objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. SINDI d.o.o., Umag, Sv.Marija na Krasu 1

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art