Misija, vizija, ciljevi

MISIJA
U svakom trenutku svojim korisnicima pružati najkvalitetnije usluge te na toj osnovi izgraditi prepoznatljiv imidž uvažavajući najviše standarde društveno odgovornog poslovanja.


VIZIJA
Biti učinkovita i inovativna tvrtka koja doprinosi kvaliteti svakodnevnog življenja korisnika.

 

CILJEVI
- Osigurati kontinuirani rast prihoda
- Razvijati timski rad inzistirajući na visokoj
  odgovornosti uz ulaganje u stručnu izobrazbu i motivaciju
- Jačati lokalna i regionalna partnerstva s ciljem pružanja
  kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi
- Kvalitetnim projektima unaprijediti svijest građana
 
 o potrebi kontinuirane brige za životno okruženje

Pročitano 4855 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art