NUŽNI I HITNI POPRAVCI

Uredbom o održavanju zgrada je definirano da se hitnim popravcima smatra poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, osobito u slučaju:
• kvara na plinskim instalacijama
• kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu
• puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije radi sprječavanja daljnjih štetnih posljedica
• kvarova na električnoj instalaciji
• znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala
• prodiranja oborinskih voda u zgradu i saniranja njihovih posljedica
• znatnijeg oštećenja krova
• narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade
• kvarova na dizalu
• otpadanja dijelova pročelja

Ako postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, građevinski inspektor naredit će nužne popravke, a žalba na takvu naredbu ne odlaže izvršenje. Kao i u slučajevima hitnog postupanja, suvlasnici su dužni osigurati sredstva i uvjete za postupanje upravitelja. Prisilna naplata troškova, ako je potrebna, osigurava se stavljanjem hipoteke na nekretninu.

Uredba propisuje da se nužnim poslovima smatra poduzimanje radova, osobito radi:
• sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja
• sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala
• sanacije ravnih i kosih krovova
• sanacije klizišta
• zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i slično)
• popravka pročelja zgrade
• izolacije zidova, podova i temelja zgrade

Pročitano 1349 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art