Ugovor o upravljanju

Ugovor o upravljanju koji suvlasnici sklapaju s upraviteljem uglavnom sadrži odredbe o vremenu ugovorne obveze upravljanja, otkazni rok, ovlaštenje za zastupanje suvlasnika prema trećim osobama i slično.
Upravitelj je dužan ponašati se u maniri dobrog gospodara, čuvati interese svih suvlasnika, provoditi odluke većine, a po potrebi u ime suvlasnika voditi postupke pred sudom.

Osim toga, dužan je svakom suvlasniku predati financijsko izvješće o stanju i poslovanju te sredstvima zajedničke pričuve u tekućoj godini za proteklu. Uz to, dužan je dati na uvid isprave temeljem kojih je poslovanje vođeno, kao i pregledati građevinu, utvrditi stanje zajedničkih dijelova te predvidjeti troškove za narednu kalendarsku godinu. Zakon određuje da upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve. Svi suvlasnici su, naime, dužni izdvajati novac na poseban račun.

Taj novac prema Uredbi o održavanju zgrada namijenjen je isključivo za održavanje zajedničkih dijelova sukladno donesenom planu održavanja.
Iznos zajedničke pričuve određuje se međuvlasničkim ugovorom, kao i način plaćanja. Najčešće se plaća mjesečno, a zakonom je propisano da je minimalan iznos izdvajanja vezan za vrijednost zgrade, odnosno površinu prostora u vlasništvu svakoga suvlasnika i godišnje iznosi 0,54 posto vrijednosti svakog posebnog dijela.

Polazište izračuna etalonska je cijena građenja četvornog metra u Republici Hrvatskoj koja od 2012. godine iznosi 6.000.00 kuna po četvornom metru (Etalonska vrijednost 6.000,00 kn/m2) / 12 mj. = 500,00 Kn x 0,54 % = 2,70 kn/m2).
To je minimalan iznos, ali svaka zgrada samostalno donosi odluku o visini pričuve tako da ona bude dostatna za pokriće obaveznih troškova.

Pročitano 1118 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art