VEĆI GRAĐEVINSKI ZAHVATI NA ZGRADAMA – sanacija pročelja i krovova

Postupak sanacije krova ili pročelja složen je i ponekad vrlo dugotrajan proces u kojem sudjeluju svi suvlasnici putem svog predstavnika suvlasnika i djelatnici upravitelja.

Veliki je broj stambenih zgrada koje zahtijevaju kapitalna ulaganja. Rekonstrukcije pročelja, krovova, dizala ili infrastrukture postaju nužnost. Što zbog dotrajalosti, što zbog nemara pri održavanju, posebice u posljednjih dvadesetak godina, troškovi su svakim danom sve veći.

Činjenica je da su stambene zgrade u najvećem broju solventne. Suvlasnici uglavnom izvršavaju obveze plaćanja pričuve. Kreditna sposobnost zgrade često ne ovisi o tome koliko sredstava pričuve ima na računu zgrade. Bitno je da se pričuva redovito uplaćuje i da su suvlasnici spremni istu podići do razine kreditne sposobnosti. Krediti su jedini način osiguranja sredstava kojima se dugoročno rješavaju problemi, unaprjeđuju vrijednosti građevina i poboljšavaju uvjeti življenja u stambenim zgradama.

Model kreditiranja zgrada kojima je Komunela d.o.o. upravitelj:
Na temelju dugogodišnje suradnje s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. razvili smo model kreditiranja koji u potpunosti odgovara na sve Vaše potrebe vezano uz uređivanje suvlasničkih dijelova zgrade.

Koji su koraci u ugovaranju kredita?
•  predstavnik suvlasnika zgrade upućuje preliminarni zahtjev za investicijom upravitelju
•  upravitelj izrađuje troškovnik za zgradu
•  na temelju troškovnika prikupljaju se ponude izvođača radova
•  nakon što je odabran izvođač radova, upravitelj za predmetnu zgradu traži od Banke otplatni plan te na temelju otplatnog plana i troškovnika zajedno s predstavnikom zgrade priprema projekciju troškova
•  upravitelj podnosi Banci zahtjev za odobrenje kredita
•  posljednji korak u ugovaranju kredita je zaključivanje Ugovora o kreditu kojeg potpisuju Banka, ovlašteni predstavnik zgrade i upravitelj zgrade

Suvlasnici zgrada koje se nalaze u zaštićenoj kulturno-povijesnoj zoni Grada Umaga prije izvođenja bilo kakvih građevinskih zahvata na zgradama dužni su pribaviti odobrenje Konzervatorskog odjela u Puli. Zahtjevu je potrebno priložiti vlasnički list, kopiju katastarskog plana i troškovnik predviđenih radova izrađen od ovlaštene osobe (fizičke ili pravne) koja ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izdatim od strane Ministarstva kulture. Sve poslove oko ishođenja odobrenja obavljamo brzo i uspješno.

Pročitano 1248 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art